Pre-Quaternary deposits, processes, organisms and climate

Europe/Riga
Zoom
Ervīns Lukševičs (Department of Geology, FGES, University of Latvia)
Description

(ENG) Pre-Quaternary deposits, processes, organisms and climate

Stratigraphy, structure, sedimentary environment, minerals, rocks and fossils, paleogeography, regional geology, paleontology of Palaeozoic and Mesozoic sequences; spatial distribution and characteristics of mineral resources from Paleozoic-Mesozoic rocks.


(LV) Pirmskvartāra nogulumi, procesi, organismi un klimats

Paleozoja un mezozoja stratigrāfija, nogulumiežu sastāvs, veidošanās apstākļi, minerāli, ieži un fosīlijas, paleoģeogrāfija, reģionālā ģeoloģija, paleontoloģija; derīgo izrakteņu izvietojums un īpašības.

Vadītāji: prof. Ervīns Lukševičs, asoc. prof. Ģirts Stinkulis
Norises laiks: 2022. gada 2. februāris plkst. 9.00-14.00
attālināti Zoom platformā

 

Participants
 • Ervīns Lukševičs
 • Ieva Upeniece
 • Jurijs Ješkins
 • Kārlis Emīls Vītols
 • Laura Bērtiņa
 • Ligita Lukševiča
 • Līva Matisone
 • Matīss Brants
 • Raimonds Vite
 • Sanita Lielbārde
 • Tatjana Visotina
 • Valters Alksnītis
 • Vija Hodireva
 • Ģirts Stinkulis