Feb 17 – 18, 2022
Europe/Riga timezone

Pārmaiņas ir neizbēgamas, dažreiz drastiskas un straujas, dažreiz kļuvušas manāmas tikai gadsimtu laikā.
Šī gada teoloģijas un reliģijpētniecības konferences sekcijā tiks prezentēti referāti, kas skatīsies uz vēsturisku notikumu izraisītām pārmaiņām, par dažādu procesu izmaiņām, ar kurām saskaramies mūsu ikdienas dzīvēs, kā arī par izmaiņām, kas nepieciešamas, lai mēs varētu doties tālāk.


Konferences sekcija notiks attālināti Zoom platformā.
Saite tiks publicēta dienu pirms konferences.