LU FMOF LOGO ENG

 

 

            MATEMĀTISKĀS METODES PĒTĪJUMU  IZCILĪBAI

      

      Sekcija notiek latviešu valodā
      Organizē: Skaitliskās modelēšanas institūts

 


Konferences sekcija ikgadēji tiek organizēta janvāra beidzamā piektdienā, fokusējoties uz iespēju LU FMOF Skaitliskās modelēšanas institūta studentiem prezentēt jaunāko veikumu multifizikālu, pusvadītāju tehnoloģiju un vides procesu skaitliskā modelēšanā. Pilnīgākam prioritārās tēmas apskatam regulāri ielūdzam referēt arī LU FMOF Skaitliskā modelēšanas institūta un Matemātikas nodaļas vadošos pētniekus. Veicinot starpdisciplinaritāti, ik gadu izmantojam iespēju iepazīties ar radniecīgiem pētījumiem citās LU struktūrvienībās.

Konferenci atklās ielūgtais referents Dr. Jānis Priede ar referātu par 2D turbulences skaitlisko modelēšanu, izmantojot grafiskos procesorus. Pasākumā būs pārstāvēts plašs pētījumu loks gan parādot attīstību pusvadītāju tehnoloģiju un multifizikālo procesu pētniecībā, gan vides procesu modeļu izstrādē, gan datorzinātnē u.c. Kopā tiks prezentēti 9 referāti. 

ENG: Section is held annually in the end of January. It focuses on presenting students’ achievements in numerical modelling in Institute of Numerical Modelling in Faculty of Physics, Mathematics and Optometry University of Latvia. Research topics include numerical modelling of multi-physical processes, semiconductor technologies and environmental processes.

Leading researchers from Institute of Numerical Modelling and Department of Mathematics are usually participating in the event to give more insight in the priority research topic. Research interdisciplinarity is encouraged by getting to know closely related researchers’ and research groups’ results by other departments of University of Latvia in the section.

 

https://lu-lv.zoom.us/j/91695611544?pwd=S050OG1iSVFLODdvNlZIMTI4UFFqUT09
Meeting ID: 916 9561 1544
Passcode: 861330
Starts
Ends
Europe/Riga
Zoom
Registration
Registration for this event is currently open.