January 31, 2022
Europe/Riga timezone

Dabaszinātņu didaktikas sekcijā tiek ziņots par pētījumiem dabaszinātņu izglītībā, par labas prakses piemēriem, par problēmām un risinājumiem STEM mācību priekšmetu apguvē.

The Science Didactics Section reports on research in science education, examples of good practice, problems and solutions in STEM subjects. 

 

 

Visiem dalībniekiem: ja vēlaties piedalīties konferencē, lūdzu, reģistrējieties, norādot vārdu, uzvārdu, organizāciju/institūciju un e-pastu. 

Referentiem: aicinām iesniegt savas ziņojumu tēmas nosaukumu latviešu un angļu valodā. 

Ja rodas problēmas iesniegšanas procesā, lūdzu, sazinieties ar sekcijas vadītāju: rita.birzina@lu.lv

 

Zoom saite: https://lu-lv.zoom.us/j/97483673978

Starts
Ends
Europe/Riga
Zoom