March 10, 2022
Zoom
Europe/Riga timezone

LV: Sekcijas sēde veltīta diskrētajai matemātikai, kas pēta galīgas un pārskaitāmas bezgalīgas objektu sistēmas un dažāda veida sakarības. Šai nozarei ir arī vairākas apakšnozares, tai skaitā matemātiskā loģika, skaitļu teorija, algoritmu un automātu teorija, kombinatorika, grafu teorija, kodēšanas teorija, dažādas teorētiskās datorzinātnes apakšnozares.

ENG: The section session is devoted to discrete mathematics, which explores finite and transferable infinite systems of objects and various kinds of relations. The branch also has several sub-branches, including mathematical logic, number theory, algorithm and automata theory, combinatorics, graph theory, coding theory, various sub-branches of theoretical computer science.

Referenti var pieteikties rakstos uz janis.buls@lu.lv

Join Zoom Meeting
https://lu-lv.zoom.us/j/95093696231?pwd=M3FCeXorM3ExYndXYkNSaTl0WDlpZz09
Meeting ID: 950 9369 6231
Passcode: 094015
Starts
Ends
Europe/Riga
Zoom