March 24, 2022
Zoom
Europe/Riga timezone

Cilvēki kopš senatnes izmanto tehnoloģijas komunikācijas nolūkos, taču mūsdienās mašīnas, kuras agrāk pildīja saziņas rīku funkcijas, ir kļuvušas par mūsu pilntiesīgiem komunikācijas partneriem. LZP pētījumu projekta “Cilvēciskāki čatboti: komunikācijā balstīti risinājumi lietotāju pieredzes uzlabošanai” pētnieku grupas organizētā LU 80. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas mērķis ir piedāvāt starpdisciplināru skatu uz cilvēku un mašīnu komunikāciju, pievēršoties tās tehnoloģiskajiem, socioloģiskajiem, semantiskajiem, pragmatiskajiem un ētiskajiem aspektiem.

Aicinām pētniekus no dažādām zinātņu nozarēm dalīties ar sekcijas tēmai atbilstošiem pētījumu rezultātiem, lai veidotu zinātnisku dialogu par kompleksu un aktuālu tēmu.

Sekcijas norises vieta: Zoom (saiti dalībai sekcijā saņemsiet savā e-pastā, ja būsiet reģistrējies dalībai konferencē).

Kopsavilkumu iesniegšana (latviešu valodā, 800 zīmes, 3 – 5 atslēgvārdi) līdz 2022. gada 7. martam. Uzmanību! Iesniedzot kopsavilkumus, Jums ir jāreģistrējas Indico sistēmā (instrukcija pieejama konferences vietnē). Apstiprinājumu dalībai sekcijā saņemsiet: līdz 2022. gada 23. martam.
 

Reģistrēšanās kā klausītājam līdz 2022. gada 22. martam.

Starts
Ends
Europe/Riga
Zoom