February 1, 2023 to March 31, 2023
Europe/Riga timezone

Language and Literature in the Context of Education

03.02.2023.

Plkst. 10:00 

Imantas 7. līnija 1, Rīga, 310.e auditorija

un ZOOM platformā

 

Norises valoda: Latviešu


Programma 


Valoda un literatūra izglītības kontekstā

Sekcijas vadītājas: Elita Stikute un Anna Vulāne

E-pasts: elita.stikute@lu.lv, anna.vulane@lu.lv

Apraksts: Konferences sekcijas "Valoda un literatūra izglītības kontekstā" mērķis ir pulcēt pētniekus, lai dalītos pieredzē un pētījumu rezultātos par dažādiem valodniecības un literatūrzinātnes jautājumiem izglītības kontekstā. Aicinām diskutēt par problēmām, metodēm, jaunākajām atziņām un praktiskā darba pieredzi, izaicinājumiem, ar ko nākas saskarties valodas un literatūras mācībās un nozares speciālistu sagatavošanā.


Language and Literature in the Context of Education

Chairs: Elita Stikute & Anna Vulāne

E-mail: elita.stikute@lu.lv, anna.vulane@lu.lv

Description: The conference section “Language and literature in the context of education” aims to bring together researchers to share their experience and research results on various aspects of linguistics and literary studies in the context of education. We invite to discuss the most recent innovations, concerns and practical challenges encountered in the context of language and literature teaching and learning methodology.


 

Submit your abstract until 20.01.2023.