81st International Scientific Conference of the UL (FEPA)

Europe/Riga
DescriptionHUMAN, TECHNOLOGIES AND QUALITY OF EDUCATION

at the Faculty of Education, Psychology and Art

01.02.2023. - 31.03.2023.


The 81st International Scientific Conference of the University of Latvia at the Faculty of Education, Psychology and Art will take place from 01.02.2023. until 31.03.2023., offering to participate with presentations of research results in one of the 15 sessions of the conference of the Faculty of Education, Psychology and Art.


Abstract Submission 

  • You are welcome to submit your abstract for the 81st International Scientific Conference of the University sessions of Latvia at the Faculty of Education, Psychology and Art no later than 14 days before the occurrence of the particular conference session.


Registration 

  • Registrations have to be made until each particular conference session. 
  • We welcome to register participants and also listeners. 
  • Payment for the article submission has to be made until April 30, 2023.

 


The conference proceedings will be submitted for inclusion in Web of Science database. Previous editions are already included


     

   Date

   Session

   01.02.

  Quality of Education and Effective Management of the Education System 

   01.02.

  Visual Art. Design. Education 

   02.02.

  Topicalities in Foreign Language Teaching and Learning Methodology, Literary Studies and Linguistics 

   03.02.

  Language and Literature in the Context of Education 

   10.02.

  Meeting, Latvian Association for Research in Education (LARE) 

   14.02.

  Current Research in Psychology 

   16.02.

  PLENARY SESSION. Human, Technologies and Quality of Education

   16.02. - 17.02.

  Teacher Professionalism and Education for the Future

   17.02.

  Traditions and Innovations in Pre-school and Primary School Education

   17.02.

  Research and Evidence Based Higher Education

   24.02.

  Education to promote Social Equality

   02.03.

 Perspectives of Cultural Heritage in Educational Sciences

   16.03.

  Innovations in Education

   27.03.

  Results of the Research Projects of the Project "Human, Technology and Quality of Education"

   31.03.

  Sport for the Sustainability of Society

      CILVĒKS, TEHNOLOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS KVALITĀTE

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē

01.02.2023. - 31.03.2023.


Latvijas Universitātes (LU) 81. Starptautiskā zinātniskā konference Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē norisināsies no 01.02.2023. līdz 31.03.2023., piedāvājot piedalīties ar pētījumu rezultātu prezentācijām kādā no 15 Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes konferences sekcijām.


Rakstu kopsavilkumu iesniegšana

  • Aicinām iesniegt rakstu kopsavilkumus LU 81. starptautiskās zinātniskās konferences Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes sekcijām ne vēlāk kā 14 dienas pirms konkrētās konferences sekcijas norises dienas.

Reģistrēšanās

  • Lūdzam reģistrēties konferencei līdz konkrētās konferences sekcijas sākumam.
  • Aicinām reģistrēties visus dalībniekus un arī klausītājus.
  • Maksājums par raksta iesniegšanu ir jāveic līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Konferences rakstu krājums tiks iesniegts izvērtēšanai iekļaušanai Web of Science datubāzē. Iepriekšējie izdevumi jau ir iekļauti.

 
Registration
Registration for PARTICIPANTS (with presentation and/or article submission)
The agenda of this meeting is empty