March 17, 2023
Klātienē -Jelgavas iela 1/ Attālināti
Europe/Riga timezone

Konferences apakšsekcija „Telpiskā attīstība un plānošana"

Apakšsekcijas īpašais iecerētais tematiskais fokuss 2023 ir: pilsētu un lauku attīstības pārmaiņu procesi un plānošana. Konferencē aicinām pievērsties tēmām:

  • Plānošana vietu un kopienu attīstībai.
  • Plānošana vēsturisko centru attīstībai, reģenerācija.
  • “Zaļā” attīstība, klimats un enerģija.
  • Ainavas, dabas un kultūrvēsturiskās vērtības plānošanā.
  • Inovācijas plānošanā: mūsdienu instrumenti.

Conference sub-section "Spatial Development and Planning"

The special intended thematic focus of the subsection in 2023: urban and rural development change processes and planning. At the conference, we invite you to focus on the following topics:

  • Planning for development of places and communities.
  • Planning for the development and regeneration of the historical centers.
  • "Green" development, climate and energy.
  • Landscape, natural and cultural-historical values in planning.
  • Innovations in planning: modern tools.

Referātu kopsavilkumu (tēzes) Call for abstracts -> apakšā, sadaļā MATERIALS
 
Tēžu iesniegšana norisinās no: 18.01.2023.- 09.03.2023.
 
Sūtīt uz: gunta.lukstina@lu.lv
 

Lai pievienotos tiešsaistē apakšsekcijas „Telpiskā attīstība un plānošana”

kopīgajām sekcijām D un tematiskajām sekcijām A2; B2; C2 BigBlueBotton vietnē, lūdzu izmantojiet saiti - https://bbb.lu.lv/b/gun-c94-bms-8eu,

lai pievienotos tiešsaistē tematiskajām sekcijām A1; B1; C1, lūdzu izmantojiet saiti - https://bbb.lu.lv/b/gun-hjn-4la-vvh 

Starts
Ends
Europe/Riga
Klātienē -Jelgavas iela 1/ Attālināti
324. telpa, 320A telpa