The conference section Quality of education and effective management of the education system aims to bring together researchers and practitioners to share their research results on different topics of quality and management of education at all forms and levels.

Working language: English and Latvian


Konferences sekcija "Izglītības kvalitāte un izglītības sistēmas efektīva pārvaldība" mērķis ir pulcēt pētniekus un praktiķus, lai dalītos ar saviem pētījumu rezultātiem par dažādām izglītības kvalitātes un pārvaldības tēmām visos formās un līmeņos.

Darba valodas: angļu un latviešu


Paper submission is now open!

Register and submit your article until 10.06.2022.

How to register and submit an article?


 

Starts
Ends
Europe/Riga
Zoom