April 4, 2023
Latvijas Universitātes galvenā ēka/The main building of the University of Latvia
Europe/Riga timezone
Latvijas Universitātes vēstures liecības atmiņas institūciju krājumos
Latvijas Universitātes Muzeja organizētā konferences sēde veltīta Latvijas Universitātes attīstības vēstures izpētes dažādiem aspektiem tās pastāvēšanas 103.gados, ko apliecina arhīvu, bibliotēku un muzeju krājumu pētījumi.
Historical evidence of the University of Latvia in the collections of memory institutions
The conference session, organised by the Museum of the University of Latvia, is devoted to various aspects of research into the history of the development of the University of Latvia in the 103 years of its existence, as evidenced by research in archives, libraries and museum collections.
Darba valoda/Working language: latviešu, english
Reģistrēšanās dalībai konferencē referentiem un klausītājiem, nospiežot apakšā "Register now", pēc tam sekos saite pa Jūsu epastu/Registration for speakers and listeners in the conference by pressing "Register now" below, followed by a link to your email
Būs pieejama BBB pieslēgšanās saite/A BBB login link will be available
https://bbb.lu.lv/b/rud-iop-kfi-klj 
Starts
Ends
Europe/Riga
Latvijas Universitātes galvenā ēka/The main building of the University of Latvia
415. telpa/Room Nr. 415 un/and BBB tiešsaistē/BBB online
Raiņa bulvāris 19, Rīga/Raiņa boulevard 19, Riga
Go to map