LU 81. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija "Parasto diferenciālvienādojumu robežproblēmas"

Section of the 81st International Scientific Conference of the UL "Boundary value problems for ordinary differential equations"

Starts
Ends
Europe/Riga
online
Zoom