2023.gada 27. aprīlī – Latgales kongresa dienā – Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas institūtu un Latgaliešu kultūras biedrību LU 81. Starptautiskās zinātniskās  konferences Latviešu literatūras vēstures sekcijā “Profesors Vitolds Valeinis – latviešu un latgaliešu dzejas pētnieks un teorētiķis”  - pētnieki atcerēsies LU profesoru Vitoldu Valeini.

Konferencē vispirms tiks skatīta profesora Vitolda Valeiņa darbība latviešu un latgaliešu dzejas pētniecībā un literatūrteorijā, pēc tam referenti atklās viņa atziņu  recepciju mūsdienu dzejas pētniecībā. Konferences trešajā daļā profesora kolēģi un studenti dalīsies atmiņās par viņu.

Konferences nobeigumā tiks atvērta profesores Ausmas Cimdiņas monogrāfija “Latviešu literatūras klasika kā kritiskās domāšanas impulss”. Monogrāfiju izdevis apgāds “Zinātne”, atbalstījis VKKF.

Starts
Ends
Europe/Riga
LU HZF
305. aud.