Jautājums “kas ir vēsturnieks?” ir nopietni nodarbinājis ikvienu attiecīgās nozares studentu jau pirmajos studiju gados. Šķiet, mūsdienu pasaulē ikviens, kam nav slinkums, var rakstīt un publiskot informāciju par vēsturi. Tomēr kādas darba metodes atšķir profesionālu darbu no izklaides? Vai topošo vēstures doktoru darbs brīvdienās un pa vakariem ir pietiekams nozares profesionālai atjaunotnei? Vai vēstures doktorantu darbs nav tikai dārgs hobijs? Un kādi riski pastāv, atstājot vēstures pētniecību amatieru rokās? Šiem un citiem sasāpējušiem jautājumiem pievērsīsies topošie vēstures doktori sekcijā “Vēstures izpēte – starp hobiju un zinātni”. Konferenci rīko LU Vēstures un filozofijas fakultāte, sadarbības partneris – Latvijas Nacionālais vēstures muzejs.

Aicinām konferences sekcijai pieteikt tēmas, kas ietver kādu no sekojošajiem jautājumiem:

  • pētījumā izmantotās metodes;
  • novatoriski jaunatklājumi;
  • problēmas historiogrāfijā;
  • iespējas, izaicinājumi un šķēršļi.

 

Referātu pieteikumus konferences organizētāji pieņem līdz 1. martam. Pieteikumā jāiekļauj ziņojuma autors, pārstāvētā iestāde, nosaukums, un apraksts tēzēm (līdz 2000 zīmēm ar atstarpēm). Dalība tiks apstiprināta līdz 10. martam.

Konferences organizatores: Iveta Berga-Muižniece, Beāte Lielmane, Liene Rokpelne, Ginta Ieva Bikše

___________________________________________

The question "what is a historian?" has seriously occupied the mind of every history student in the first years of study. It seems that nowadays anyone can write and publish information about history. However, what work methods distinguish professional work from entertainment? Considering the financial aspect of doctoral studies in Latvia, the section will also focus on the issue of whether the work of PhD students in history is just an expensive hobby. And what are the risks of leaving historical research in the hands of amateurs? These and other tough questions will be addressed by future history doctors in the section "Historical Research – between Hobby and Science". The conference is organized by the Faculty of History and Philosophy, University of Latvia, cooperation partner – National History Museum of Latvia.

 We invite to submit topics for the conference section that include any of the following aspects:

  • methods used in the study;
  • innovative new discoveries;
  • problems in historiography;
  • opportunities, challenges and obstacles.

 

The conference organizers accept applications until March 1. The application must include the name of the author of the report, the institution represented, the title and description (up to 2000 characters with spaces). Participation will be confirmed by March 10.

Conference organizers: Iveta Berga-Muižniece, Beāte Lielmane, Liene Rokpelne, Ginta Ieva Bikše

 

 

Starts
Ends
Europe/Riga
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Brīvības bulvāris 32
Registration
Registration for this event is currently open.