March 12, 2024
Hybrid
Europe/Riga timezone

Sekcijas sēde veltīta modernās elementārās matemātikas jautājumiem, kā arī matemātikas olimpiāžu un skolas tēmu aktualitātēm. Sēdē aicināti piedalīties arī matemātikas skolotāji, lai dalītos ar savu pieredzi par matemātikas mācīšanu skolā.

Valoda: Latviešu

Vadītāja: pētn. Maruta Avotiņa


Reģistrēšanās iespējama gan referenta, gan klausītāja statusā reģistrācijas formā zemāk.

Starts
Ends
Europe/Riga
Hybrid
Zinātņu māja / Zoom
Jelgavas iela 3 501. auditorija
Go to map