March 28, 2024
Europe/Riga timezone

Sekcija “Daba: starpdisciplinārā perspektīva” LU Starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros notiks jau ceturto reizi. Tajā aicināti piedalīties pētnieki, kuri strādā vai vēlas strādāt vides humanitāro un sociālo zinātņu laukā. Aicinām iesniegt referātu pieteikumus par cilvēka un vides mijiedarbības dažādiem aspektiem, ieskaitot dabu un tās aizsardzību antropocēnā, teritoriju apdzīvošanas praksēm pagātnē un mūsdienās, cilvēka un vides mijiedarbības vēsturi, cilvēku – dzīvnieku attiecībām, posthumānismu un jauno materiālismu, ekokritiku un ekomākslu, dabas diskursiem un dabas, klimata pārmaiņu un masu izmiršanas reprezentāciju dažādos medijos, biofilozofiju un vides filozofiju, vides tiesībām un ekonomiku.

PIESLĒGŠANĀS SAITES
Join Zoom Meeting
 
Meeting ID: 982 9220 4248
Passcode: 608239

 

Starts
Ends
Europe/Riga
  • Anita Zariņa
  • Artis Svece