Sabiedriskā zinātne (Citizen Science) Latvijā

Europe/Riga
Kalpaka bulvāris 4, 2. stāva konferenču zāle
Mārīte Saviča (Latvijas Universitātes Bibliotēka)
Description

Sekcija “Sabiedriskā zinātne (Citizen Science) Latvijā” notiks 14. martā. Pasākums pulcēs sabiedriskās zinātnes jeb amatierzinātnes entuziastus, projektu īstenotājus, dalībniekus, brīvprātīgos un ikvienu, kas piedalījies, plāno vai vēlas gūt pieredzi sabiedriskās zinātnes iniciatīvu īstenošanā. Sekciju organizē LU Bibliotēka (Projekts LibOCS Nr.2021-1-EE01-KA220-HED-000031125) sadarbībā ar LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu (projekts Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0006) un LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti.

Pasākumā iecerēts pievērsties šādām tēmām:

 • sabiedriskās zinātnes projekti kā piemēri sadarbībai starp pētniekiem un sabiedrību (un otrādi)
 • sabiedrības iesaiste pētniecības aktivitātēs: prakse un pieredze
 • sabiedriskās zinātnes projektu īstenošanas izaicinājumi un priekšrocības
 • sabiedriskās zinātnes iniciatīvu devums kopienas vai sabiedrības labklājībai un inovāciju radīšanai

 

Jautājumi par konferences norisi:
Mārīte Saviča
+371 67034864
marite.savica@lu.lv

Indico tehniskais atbalsts:
Emīls Mārtiņš Riekstiņš
+371 20304675
emils_martins.riekstins@lu.lv 

  • 1. daļa: Konefrences atklāšana 2. stāva konferenču zāle

   2. stāva konferenču zāle

   Kalpaka bulvāris 4
   Convener: Mārīte Saviča (Lavtijas Universitātes Bibliotēkas direktore)
   • 1
    Rakstīt divreiz: akadēmiskie pētījumu saprotamā zinātnē
    Speaker: Dr Māris Kūlis (Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks)
   • 2
    Sabiedriskā zinātne digitālo humanitāro zinātņu kontekstā: digitālie risinājumi, iesaistes metodes un komunikācija
    Speaker: Dr Sanita Reinsone (Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece)
   • 3
    Vārdu talkas sabiedriskās zinātnes aspektā
    Speaker: Dr Sanda Rapa (Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta direktore)
   • 4
    Sabiedriskās zinātnes ētiskie aspekti
    Speaker: Dr Signe Mežinska (MS Bioethics asociētā profesore, Medicīnas fakultātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošā pētniece)
  • 11:30 AM
   Pārtraukums
  • 2. daļa 2. stāva konferenču zāle

   2. stāva konferenču zāle

   Kalpaka bulvāris 4
   Convener: Sanita Reinsone (Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts)
   • 5
    Sabiedrības iesaistes digitālā platformā "Gadsimta stāsti". Iecere un realizācija
    Speaker: Sanita Zvidra (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļas vadītāja)
   • 6
    Arheoloģija, vara, sabiedrība: atskats uz Eiropas pārrobežu projekta ietvaros realizētu sadarbību starp pētniekiem un sabiedrību
    Speaker: Antonija Vilcāne (Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta pētniece)
   • 7
    Atvērtā zinātne praksē: kultūras dzīves iedzīvināšana un sliedētības meklējumi, radošums un UrbCulturalPlanning pieredze
    Speaker: Kaspars Lielgalvis (Mākslinieks, Biedrība "Free Riga")
  • 12:45 PM
   Kafijas pauze
  • 3.daļa 2. stāva konferenču zāle

   2. stāva konferenču zāle

   Kalpaka bulvāris 4
   Convener: Gunta Kalvāne (Latvijas Universitāte Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes vadošā pētniece)
   • 8
    Atmiņas institūciju līdzdalība sabiedriskā zinātnē
    Speakers: Gita Rozenberga (Lavtijas Universitātes Bibliotēkas galvenā bibliotekāre), Mārīte Saviča (Lavtijas Universitātes Bibliotēkas direktore)
   • 9
    Senioru iesaiste pētniecībā par digitālizācijas pieredzi - izaicinājumi un iespējas
    Speaker: Dr Izle Mileiko (Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes pētniece)
   • 10
    Sabiedrības iesaite vides apziņas veidošanā
    Speakers: Dr Baiba Prūse (Vrije Universiteit Amsterdam (Nīderlande) pēcdoktorantūras pētniece), Dr Gunta Kalvāne (Latvijas Universitāte Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes vadošā pētniece), Dr Inga Retiķe (Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes vadošā pētniece), Jānis Bikše (Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētnieks)
  • 2:10 PM
   Pārtraukums
  • 4. daļa 2. stāva konferenču zāle

   2. stāva konferenču zāle

   Kalpaka bulvāris 4
   Convener: Gunta Kalvāne (Latvijas Universitāte Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes vadošā pētniece)
   • 11
    Sabiedriskās zinātnes devums zvēru pētniecībā senāk un mūsdienās (21.gs.)
    Speaker: Dr Valdis Pilāts (projekts LIFE FOR SPECIES Dabas aizsardzības pārvalde)
   • 12
    Mikologu - amatieru ieguldījums sēņu pētniecībā
    Speakers: Diāna Meiere (Latvijas Nacionālā dabas muzeja direktore vietniece), Inita Dāniele (Latvijas Nacionālā dabas muzeja mikoloģe)
   • 13
    Sabiedrības iesaiste dienastauriņu monitoringā Latvijā - pašreizējais stāvoklis un nākotnes izaugsmes iespējas
    Speaker: Kristaps Vilks (Latvijas Universitātes fakultātes Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedras lektors, pētnieks)
   • 14
    Pieredze ar griezes un naktsputnu monitoringa organizāciju Latvijā kopš 1994. gada
    Speaker: Dr Oskars Keišs (Latvijas Universitātes institūta Ornitoloģijas labrotorijas vadītājs)
   • 15
    Putnu gredzenošana, gadījumi un negadījumi
    Speaker: Ilmārs Bauga (Latvijas Gredzenošanas centra vadītājs)