April 22, 2024
Latvijas Universitātes galvenā ēka
Europe/Riga timezone

Darbseminārs: Digitālā apmeklējuma muzejos uzskaites un atzīšanas status quo 

 

Seminārs veltīts problemātikai, kas skar muzeju digitālā apmeklējuma kā muzeju darba rezultāta uzskaiti un atzīšanu nacionālā mērogā. Tajā ar pieredzēm un ilustratīviem piemēriem dalīsies Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Latvijas Universitātes Muzeja, Ziedoņa muzeja, Memoriālo Muzeju Apvienības, kā arī LR Kultūras ministrijas pārstāvji. To vadīs Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslas institūta pētniece, Latvijas Muzeju biedrības valdes locekle PhD Elīna Vikmane.  

 

Darbseminārs ir pirmā šogad dibinātās Latvijas Muzeju biedrības Digitalizācijas komitejas aktivitāte, kas vienlaikus kalpo par tās atklāto sēdi. Komitejas darba fokusā turpmākos divus gadus būs digitālā apmeklējuma atzīšanas muzejos, kā arī digitālā mantojuma (muzeju digitalizēto krājumu) problemātika.

 

LU Muzeja speciālisti nodrošinās semināra dalībniekiem iespēju apmeklēt vēsturisko Studentu karceri un labvēlīgos laika apstākļos arī LU galvenās ēkas jumta platformu, iepazīties ar astronomijas vēsturei un F.Canderam veltītajām ekspozīcijām. 

 

Organizatori: 

Latvijas Muzeju biedrība ir Latvijā lielākā nevalstiska organizācija, kurā uz brīvprātības principa apvienoti 129 valsts, pašvaldību, privātie un autonomie muzeji kopīgu mērķu īstenošanai un interešu aizstāvībai. No šī gada Latvijas Muzeju biedrība turpinās stiprināt savu darbību četros prioritārajos muzeju interešu pārstāvniecības virzienos – muzeju interešu pārstāvība, muzeji un digitalizācija, muzeju profesionālā pilnveide un muzeju ilgtspēja. 

Latvijas Universitātes Muzejs ir LU akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota, lai vāktu, pētītu, saglabātu un popularizētu garīgās un materiālās kultūras vērtības par LU un tajā pārstāvēto zinātņu nozaru vēsturi, sekmējot sabiedrības interesi par LU. Misijas izpildei LU Muzejs nodrošina LU un ar tajā pārstāvēto zinātņu vēsturi saistīto priekšmetu komplektēšanu, dokumentēšanu, saglabāšanu un pieejamību sabiedrībai; veido tematiskas krājuma kolekcijas un veic ar tām saistīto avotu izpēti; atbalsta LU studiju un pētniecības programmu realizāciju; nodrošina mūžizglītības un sabiedrības interešu izglītības iespējas, izmantojot ekspozīcijas, izstādes un izglītojošas programmas.

Darbseminārs notiek projekta “Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai” / CERS (Nr. VPP-MM-LKRVA-2023/1-0001), ko finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai" (2023.–2026.), ietvaros. Valsts pētījumu programmu administrē Latvijas Zinātnes padome.

Starts
Ends
Europe/Riga
Latvijas Universitātes galvenā ēka
415. telpa
Raiņa bulvāris 19, Rīga