March 22, 2022
Europe/Riga timezone

Daba ir kompleksa sistēma, kuras pilnai izpratnei to var pētīt gan šaurā specializācijā, maksimāli iedziļinoties vienā pētniecības nozarē, gan arī skatīt dabā norisošos procesus kopumā, kļūstot par daudznozaru speciālistu. Latvijas Universitātes Muzeja sekcijas “Zinātņu vēsture un muzeoloģija” 3. sēdē "Dabas atklāšana" referenti pastāstīs par dabas pētnieku likteņiem, zinātnisko devumu un privātajām kolekcijām, zinātniskajām kolekcijām un mācību materiāliem muzejos, dabas aizsardzību un sezonalitātes pētījumiem Latvijā.

Konferences organizatori aicina reģistrēties dalībai, izmantojot zemāk esošo reģistrācijas formu.

Programma

Prezentācijas:

Elvigs Kabucis - Farmakognozijas uzskates līdzekļi Farmācijas muzeja ekspozīcijā

Dace Kivliša - Profesoram Ojāram Neilandam - 90

Vija Hodireva - Perma kaļķakmeņu kolekcijas Latvijas Universitātes Muzeja krājumā

Māris Jēkabsons - LU muzejam piederošās sēņu mulāžas (1919.-1939.g.), kuras autorība tiek piedēvēta F.E.Štollam (1874.-1966.g.), izpēte un restaurācija

Māris Laiviņš - Florists un ģenētiķis Aleksandrs Villerts

Ruslans Matrozis - Latvijas dabas pētnieku privāto arhīvu un bibliotēku likteņi

Ilona Jepsena - Latvijas Universitātes hebārijs. Izveidošanas vēsture un zinātniskais potenciāls

Kristīne Kuzņecova - Karla Reinholda Kupfera privātbibliotēka LU Muzejā

Daiga Jamonte - Karla Reinholda Kupfera fotogrāfiju kolekcija LU Muzejā

Dace Sāmīte - Moricsalas dabas rezervāta aizsardzība 110 gadu laikā

Andris Ģērmanis, Gunta Kalvāne - Sezonalitātes pētījumi Latvijas ainavā: no maršrutpētījumiem līdz satelītiem

Video ieraksts


Nature is a complex system, for the full understanding of which it can be studied both in a narrow specialization, going into one research field to the full extent, or the processes taking place in nature can be viewed as a whole, becoming a multidisciplinary specialist. Within the framework of the 3rd session of the section “History of Science and Museology” of the Museum of the University of Latvia, specialists will present their research about biographies of naturalists, their scientific contributions and private collections, scientific collections and education materials in museums, nature conservation and seasonality research in Latvia.

Conference organizers invite you to register for participation using the registration form below. The language of the session is Latvian.

Programme

Presentations:

Elvigs Kabucis - Farmakognozijas uzskates līdzekļi Farmācijas muzeja ekspozīcijā

Dace Kivliša - Profesoram Ojāram Neilandam - 90

Vija Hodireva - Perma kaļķakmeņu kolekcijas Latvijas Universitātes Muzeja krājumā

Māris Jēkabsons - LU muzejam piederošās sēņu mulāžas (1919.-1939.g.), kuras autorība tiek piedēvēta F.E.Štollam (1874.-1966.g.), izpēte un restaurācija

Māris Laiviņš - Florists un ģenētiķis Aleksandrs Villerts

Ruslans Matrozis - Latvijas dabas pētnieku privāto arhīvu un bibliotēku likteņi

Ilona Jepsena - Latvijas Universitātes hebārijs. Izveidošanas vēsture un zinātniskais potenciāls

Kristīne Kuzņecova - Karla Reinholda Kupfera privātbibliotēka LU Muzejā

Daiga Jamonte - Karla Reinholda Kupfera fotogrāfiju kolekcija LU Muzejā

Dace Sāmīte - Moricsalas dabas rezervāta aizsardzība 110 gadu laikā

Andris Ģērmanis, Gunta Kalvāne - Sezonalitātes pētījumi Latvijas ainavā: no maršrutpētījumiem līdz satelītiem

Video recording

Starts
Ends
Europe/Riga
Konferences sēde norisināsies tiešsaistē ZOOM. Piekļuves saite tiks paziņota 3 dienas pirms sēdes norises.