Latvijas Universitātes Muzejs organizē konferences sekcijas "Zinātņu vēstures un muzeoloģijas" sēdi “Latvijas Universitātes vēsture. Personības un notikumi.” Sēde ir veltīta ziņojumiem par spilgtām personībām, kas sekmējušas Latvijas Universitātes attīstību; analizē vēsturiskus notikumus, kas ietekmējuši augstskolas izglītības procesus; atskatītās uz Latvijas Universitātes priekšvēsturi.

Pieteikšanās sēdes viesiem un klausītājiem, izmantojot zemāk esošo reģistrācijas formu.

Programma

Prezentācijas:

Raimonds Cerūzis - Augstskola un politika Latvijā starp pasaules kariem

Māris Baltiņš - Privātdocentu vieta Latvijas Universitātē līdz 1944. gadam

Nikolajs Putiļins - Latvijas Universitātes krievu studentu sociālais portrets (1919. - 1940. g.). Galvenās iezīmes

Maija Pozemkovska - Privātdocents Jānis Brants un Aleksandra Augstumu iestāde

Uldis Krēsliņš - Eigēnika Latvijā Otrā pasaules kara laikā: starp zinātni un politiku. Teodora Upnera Latvijas PSR VDM izmeklēšanas lieta

Mārtiņš Vesperis - LU Medicīnas fakultātes aizbraukušo mācībspēku dzīvokļu iekārtu liktenis pēc Otrā pasaules kara

Rita Grāvere - Slavena profesora niekošanās vai muzeja veidošana? Nedaudz no Paula Stradiņa MVM pirmsākumiem

Ilgonis Vilks - Latvijas Valsts universitātes astronomijas studiju absolventi, 1946 – 1995

Gunta Vilka - Astronomijas studentu darbi Latvijas Universitātes Muzeja krājumā

Ivans Griņevičs - Dabaszinātnieks Zbigņevs Meškovskis (11.10.1949 - 03.05.2021), poļu izglītošanas Latvijā atjaunotājs

Video ieraksts


The Museum of the University of Latvia organizes a session of the conference section "History of Science and Museology" -  “History of the University of Latvia. Personalities and Events”. The session is dedicated to reports on bright personalities who have promoted the development of the University of Latvia; analyzes historical events that have influenced higher education processes; looking back at the history of the University of Latvia.

Apply for a session for guests and listeners using the registration form below.

Programme

Presentations:

Raimonds Cerūzis - Augstskola un politika Latvijā starp pasaules kariem

Māris Baltiņš - Privātdocentu vieta Latvijas Universitātē līdz 1944. gadam

Nikolajs Putiļins - Latvijas Universitātes krievu studentu sociālais portrets (1919. - 1940. g.). Galvenās iezīmes

Maija Pozemkovska - Privātdocents Jānis Brants un Aleksandra Augstumu iestāde

Uldis Krēsliņš - Eigēnika Latvijā Otrā pasaules kara laikā: starp zinātni un politiku. Teodora Upnera Latvijas PSR VDM izmeklēšanas lieta

Mārtiņš Vesperis - LU Medicīnas fakultātes aizbraukušo mācībspēku dzīvokļu iekārtu liktenis pēc Otrā pasaules kara

Rita Grāvere - Slavena profesora niekošanās vai muzeja veidošana? Nedaudz no Paula Stradiņa MVM pirmsākumiem

Ilgonis Vilks - Latvijas Valsts universitātes astronomijas studiju absolventi, 1946 – 1995

Gunta Vilka - Astronomijas studentu darbi Latvijas Universitātes Muzeja krājumā

Ivans Griņevičs - Dabaszinātnieks Zbigņevs Meškovskis (11.10.1949 - 03.05.2021), poļu izglītošanas Latvijā atjaunotājs

Video recording

Starts
Ends
Europe/Riga
Konferences sēde norisināsies tiešsaistē ZOOM. Piekļuves saite tiks paziņota 3 dienas pirms sēdes norises.