February 15, 2022
Europe/Riga timezone

LU prioritārās tēmas "Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija" plenārsēde "Letonikas aktualitātes 2021" iecerēta kā atskats uz iepriekšējā gadā pētniecībā paveikto visās iesaistītajās struktūrvienībās - LU Humanitāro zinātņu fakultātē, LU Vēstures un filozofijas fakultātē, LU Teoloģijas fakultātē, LU Latviešu valodas institūtā, LU Latvijas vēstures institūtā un LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieku grupā, vienlaikus iezīmējot arī turpmākas zinātniskā darba perspektīvas humanitārajās zinātnēs.

Starts
Ends
Europe/Riga