Contact the chairperson

Sastatāmās valodniecības un tulkošanas sekcijā tiks galvenokārt aplūkoti divvalodu un daudzvalodu tulkošanas, tulkojumvēstures un citi valodniecības jautājumi. Paredzēti 6 referāti. 

The section of Contrastive Linguistics and Translation will delve mostly into bilingual and multilingual translation and interpretation, history of translation as well as other linguistic issues. 6 papers will be delivered. 

Starts
Ends
Europe/Riga
Zoom