PROGRAMMA

                

 

Krīzes Latvijas sabiedrībā socioloģisko un dzīvesstāstu pētījumu perspektīva
 

Piektdiena, 2022. gada 4. martā plkst. 10.00

Attālināti Zoom platformā

Programma / Programme

Vadītāji / Chairs: Ilze Koroļeva un Māra Zirnīte

10.00 10.10

Ilze Koroļeva,

Māra Zirnīte

Sekcijas darba atklāšana

1. sēde / Session 1

Vadītājs / Chair: Ilze Koroļeva

10.10 10.30

Inese Šūpule

Demokrātijas atbalsts un ilgas pēc spēcīga līdera: Latvijas iedzīvotāju attieksmes citu valstu salīdzinājumā

10.30 10.50

Vladislavs Volkovs

Ekonomiskā vide Latvijā: ētisko un etnisko vērtību mijiedarbība

10.50 11.10

Sara Filipčić

Preventive programs in support of Socially and Emotionally Intelligent usage of Technology

11.10 11.20

Diskusija / Discussion

11.20 11.40

Ilze Trapenciere

Ārzemju studentu sociālā un akadēmiskā integrācija augstskolā Covid-19 pandēmijas laikā

11.40 12.00

Rita Kaša

The Profile of International Students and Graduates from Latvia as ‘Liquid Migrants’

12.0012.20

Ilze Koroļeva

Subjektīvā labklājība un migrācija: Latvijas emigrantu apmierinātība ar dzīvi

12.2012.40

Daina Grosa

Latvijas emigrantu bērniem mītnes zemē atšķirīga pieredze no remigrantu bērniem Latvijā

 12.4012.50

Diskusija / Discussion

Pārtraukums / Cofee break

2. sēde / Session 2

Vadītājs / Chair: Ginta Elksne

13.0013.20

Vieda Šellija

Kritiskās domāšanas robežu pārvarēšana dzīvesstāstos: pārmantoto atmiņu sniegtās iespējas

13.2013.40

Agita Lūse

Dzimtas vēstures izpēte kā risinājums piederības krīzei

13.4014.00

Māra Zirnīte

Sociālās dzīves konteksti folkloras teicējas Līnas Kuģes dzīvesstāstā

14.0014.20

Zoe Kessler

Using Life History Methods to Study Care Leavers in Latvia

14.2014.30

Diskusija / Discussion

14.3014.50

Maija Krūmiņa

Krīzes un to pārvarēšana: Otrā pasaules kara bēgļu gaitas sieviešu dzīvesstāstos

14.5015.10

Kaspars Zellis

Veselības un slimību tēmas propagandā nacistu okupētajā Latvijā.

15.10-15.30

Ginta Elksne

Nu kā tad tā, tādu rūpnīcu aizvēra!”: Mutvārdu vēstures pieeja industriālās pagātnes izpētē

15.30-15.50

Edmunds Šūpulis

Pandēmijas hronikas: ātrās reaģēšanas mutvārdu vēsture

15.50–16.00

Diskusija / Discussion

16.00–16.30

Noslēguma diskusija