March 21, 2022
Zoom
Europe/Riga timezone

Rūdolfs Reinis Vītoliņš

Paneļdiskusija “Biofilosofija kā ētika” 21. martā 17:00-19:00 Zoom platformā notiek LU projekta “Biofilosofija, ētika un kritiskā domāšana” ietvaros.

Projekta mērķis ir pievērsties dzīvības tēmām tajos aspektos, kuros filosofija var dot būtisku ieguldījumu šo tēmu izpratnē un kur filosofija un ētika pārklājas gan ar dabas, gan sociālajām zinātnēm. Mūs īpaši interesē gan identitātes jautājumi filosofiskās antropoloģijas un posthumānisma kontekstā, gan sociālpolitiskās prakses un attieksmes cilvēka attiecībās ar dabu, dzīvību un ķermeni. Šoreiz paneļdiskusijas mērķis ir fokusēties uz biofilosofijas ētiskajiem aspektiem un artikulēt biofilosofijas kā ētikas iespējas mūsdienu filosofijā.  

Paneļdiskusijā piedalās: 

Artis Svece “Posthumānisma un ētikas (ne)laimīgā laulība” 

Raivis Bičevskis “Ētika filozofiskās antropoloģijas un biofilozofijas pārklāšanās plaknēs” 

Anne Sauka “Ontoloģija un ētika: vai jaunā materiālisma pavērsiens ir pavērsiens uz ētiku?” 

Toms Stepiņš “Biosemiotika un ētika” 

Pieslēgšanās saite:

https://lu-lv.zoom.us/j/95698968376?pwd=b01oWUl2THgxZGNqWVN4aXRVRTlZdz09 ;

Meeting ID: 956 9896 8376 

Passcode: 917348 

Starts
Ends
Europe/Riga
Zoom