February 14, 2022
Zoom
Europe/Riga timezone

Filosofijas vēsturē, politikā, tāpat kā ikdienā, brīvības un vārda savstarpējās attiecības vienmēr ir bijušas diskusiju centrā, rosinot pārdomas gan par brīvības dažādajām izpausmes formām un brīvā vārda vietu, gan vārda spēku vai nespēku. Pievēršoties jautājumiem, vai vārds ir domājams ārpus brīvības un vai filozofijai un vārda brīvībai ir cieša un nepārraujama saikne, aicinām filozofijas doktorantus, humanitāro zinātņu pētniekus un citus interesentus piedalīties Latvijas Universitātes 80. zinātniskās konferences sekciju sēdē “Brīvība un vārds”.

https://lu-lv.zoom.us/j/97594696462?pwd=M2dnWUJBc3htK2VHSWJJS3ZuWXp4UT09

Meeting ID: 975 9469 6462
Passcode: 355389