Sekcijā iecerēts tuvāk aplūkot dažādus gramatikas jautājumus, izmantojot valodas korpusu sniegtās iespējas un pētniecības metodes. Sekcija veidota LU prioritārās pētniecības tēmas Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija” HZF projekta Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra” un Valsts pētījumu programmas Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta Mūsdienu latviešu valodas izpēte un valodas tehnoloģiju attīstība” (LATE) sadarbībā.

Starts
Ends
Europe/Riga
Zoom