LV: Šajā sesijā ir iespēja iepazīties ar un dalīties praktiskajā pieredzē par fizikas studiju mācību metodēm, vidi un praksi augstskolās dabaszinātņu un inženiertehnisko studiju virzienos.

Vadītāja LV: Inese Dudareva

ENG: In this session, there is an opportunity to get acquainted with and share practical experience of the teaching methods, environment and practice of physics studies in universities in natural sciences and engineering studies.

Chair ENG: Ludmila Belogrudova

Valoda/Language: LV, ENG


ZOOM link

https://ej.uz/physedu2023

Starts
Ends
Europe/Riga
ZOOM link: https://ej.uz/physedu2023
Registration
Registration for this event is currently open.