March 22, 2023
Online
Europe/Riga timezone

Komunikācija ar mākslīgo intelektu (MI) ir tēma, kura strauji aptver arvien plašāku teorētisku un praktisku jautājumu lauku dažādās sabiedrības sfērās. MI ienākšana komunikācijas jomā sākotnēji nodarbināja ar jautājumiem par cilvēku savstarpējo komunikāciju ar tehnoloģiju palīdzību, taču šobrīd līdz ar MI pētniecības laboratorijas "OpenAI" izstrādātā MI čatbota "ChatGPT" pieejamību plašākai sabiedrībai šī tēma ir ieguvusi jaunas aprises, izceļot jautājumus par komunikāciju starp cilvēku un MI kā subjektu. Rīks, kurš pēc instrukcijām, algoritmiem un matemātiskiem modeļiem pilda specifiskus uzdevumus komunikācijā ar cilvēku, ne tikai veic uzdevumu izpildi, bet arī īsteno komunikāciju, kura veidojas MI izstrādātāju, MI mācīšanās iespēju un cilvēciskā komunikācijas partnera noteiktu aspektu mijiedarbībā. Kāda var būt, kāda ir un kādai jābūt cilvēka un MI komunikācijai? Vai un kā tā var ietekmēt cilvēku saziņu? Kāda nozīme šo jautājumu risināšanā un tehnoloģiju ieviešanā, attīstībā un lietošanā ir tehnoloģiskajām iespējām un kāda – cilvēka pašizpratnei ikdienā un dažādās zinātnes nozarēs?

LZP pētījumu projekta “Cilvēciskāki čatboti: komunikācijā balstīti risinājumi lietotāju pieredzes uzlabošanai” pētnieku grupas organizētās LU 81. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas mērķis ir piedāvāt starpdisciplināru skatu uz mākslīgā intelekta un komunikācijas jomu teorētiskajiem un praktiskajiem saskares punktiem.

Aicinām pētniekus no dažādām zinātnes nozarēm dalīties ar sekcijas tēmai atbilstošiem pētījumu rezultātiem, lai veidotu zinātnisku dialogu par aktuālu un kompleksu tēmu.

Sekcijas norises vieta: Big Blue Button (BBB) (saiti dalībai sekcijā saņemsiet savā e-pastā, ja būsiet reģistrējies dalībai konferencē).

Kopsavilkumu iesniegšana (latviešu valodā, 500–800 rakstu zīmes, 3–5 atslēgvārdi) līdz 2023. gada 13. martam. Lēmumu par pieteikuma iekļaušanu sekcijas programmā saņemsiet līdz 2023. gada 16. martam. 
 

Reģistrēšanās kā klausītājam līdz 2023. gada 20. martam.

 

Projektu finansē Latvijas Zinātnes padome Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu programmas ietvaros. Projekta Nr. lzp-2021/1-0151.

Vairāk par projektu šeit.

Starts
Ends
Europe/Riga
Online
Big Blue Button (BBB)