Call for Abstracts

  • Opening day
  • Submission deadline

Kopsavilkums (līdz 250 vārdiem) atspoguļo pētījuma būtību, saturu un galvenos pētījuma rezultātus. Kopsavilkumā jāiekļauj problēmas pamatojums, mērķis, izmantotās pētījuma metodes, galvenie pētījuma rezultāti un secinājumi.
Atslēgvārdi: maksimāli 5 atslēgvārdi

The call for abstracts is closed.