January 31, 2022
Europe/Riga timezone

Aktuāli pētījumi augsnes zinātnē, Latvijā. Augsnes informācijas nodrošinājums, klasificēšana un kartēšana.


Actualities and research in soil science in Latvia. Provision of soil information, classification and mapping.

Starts
Ends
Europe/Riga
Zoom