Konferences apakšsekcija „Dabisko zālāju saglabāšana Latvijā: sociāli-ekoloģiskā perspektīva"

Apakšsekcijas tēmas: Dabisko zālāju ekosistēmu un sugu ekoloģija, izplatība, aizsardzības stāvoklis, apsaimniekošana, ekoloģiskā atjaunošana; dabiskie zālāji kā sociāli-ekoloģiskas sistēmas; ES LIFE programmas projektu ieguldījums dabisko zālāju saglabāšanā Latvijā.

 

Konferences programma: programma

Tēžu krājums: krājums

Prezentāciju materiāli: 25. aprīlis

                                          26. aprīlis

                                      

Konference notiks divas dienas:

25. aprīlī tiešsaistē Zoom platformā (plkst. 13:45-17:30) Zoom saite: https://lu-lv.zoom.us/j/96786224756

26. aprīlī klātienē LU Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, Rīgā (106. auditorija) plkst. 9:30 līdz 18:00

 

Tēmas iesniegšanas termiņš/reģistrācija (līdz 10. martam) ir noslēgusies.

Klausītājiem lūgums reģistrēties līdz 2022. gada 10. aprīlim.

Prezentācijas kopsavilkuma (tēžu) iesniegšanas termiņš līdz 2022. gada 1. aprīlim.

Apakšsekcijas programma pieejama šeit

 

Apakšekciju organizē divi LIFE programmas finansēti projekti, kuros LU ir partneris ar uzdevumu veicināt zinātnē balstītu inovatīvu dabas aizsardzības risinājumu izstrādi un ieviešanu, lai būtiski uzlabotu bioloģiskās daudzveidības stāvokli Latvijā.

Projekts "Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija"; LIFE19 IPE/LV/000010.

Par projektu LU mājaslapā https://www.botanika.lu.lv/projekti/natura-2000/;

Projekta mājaslapa: https://latvianature.daba.gov.lv/ 

Projekts ““Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana”; LIFE16 NAT/LV/000262.

Par projektu LU mājaslapā https://www.geo.lu.lv/petnieciba/projekti-un-programmas/zalaju-atjaunosana-un-to-dazadas-izmantosanas-veicinasana/#c119585

Projekta mājaslapa: https://grasslife.lv/

 

 

 

Starts
Ends
Europe/Riga
25. aprīlī Zoom platformā 26. aprīlī 106. auditorija, LU Dabas māja, Jelgavas iela 1, Rīga

Sazināties ar konferences apakšsekcijas organizētājiem:

The call for abstracts is open
You can submit an abstract for reviewing.