Rūdolfs Reinis Vītoliņš

Jau vairākas desmitgades Latvijas Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros katru otro gadu norisinās Arheoloģijas sekcija. Šāgada arheoloģijas tematikai veltītajā konferences sekcijā tiks aplūkotas daudzveidīgās un aktuālās mūsdienu arheoloģijas attīstības tendences Latvijā un Eiropā. Daļa konferences referātu pievērsīsies dabaszinātņu un tās pētniecisko metožu lomai arheoloģisko liecību analīzē un interpretācijās (tostarp tekstīliju un keramikas analīzē, zooarheoloģijā, bioarheoloģijā, kultūrvēsturisko ainavu vēsturiskajās rekonstrukcijās), savukārt citi referenti informēs konferences dalībniekus par jaunākajiem arheoloģiskajiem pētījumiem vairākos Latvijas pilskalnos un kapulaukos. Atsevišķa sekcija būs veltīta arheoloģijas nozares teorētiskajiem aspektiem, pieskaroties arheoloģijas un citu nozaru saskarsmei un arheoloģijas un arheoloģiskā mantojuma nozīmei sabiedrībā.

Sekcijas referāti tiks lasīti latviešu vai angļu valodā.

Konferences rīcībkomiteja: Andris Šnē, Elīna Guščika, Mārcis Kalniņš, Vanda Visocka, Armands Vijups

https://lu-lv.zoom.us/j/99462288540

Meeting ID: 994 6228 8540

Passcode: 638005