Dzīvnieku ekoloģija, dzīvnieku taksonomija, dzīvnieku bioģeogrāfija, davas aizsardzības ekoloģija, dzīvnieku migrācijas, sugu monitorings, parazitoloģija, entomoloģija, herpetooģija, ornitoloģija, mamoloģija.


Animal ecology, animal taxonomy, animal biogeography, conservation ecology, animal migration, species monitoring, parazitology, entomology, ichtyology, herpetology, ornithology, mammology.

 

Zoom saite: https://us02web.zoom.us/j/83453661336

Starts
Ends
Europe/Riga