February 4, 2022
Europe/Riga timezone
Botānikas un ekoloģijas sekcijas sēdes konferencē tiek apskatītas tādas tēmas kā atsevišķu augu sugu izplatības tendences un to ekoloģiskie aspekti, dažādu biotopu (pļavas, meži, purvi, kāpas) retrospektīvās izmaiņas sukcesijas procesos, vides (dabiskie, antropogēnie) faktoru ietekme uz ekosistēmām, antropogēnā vides piesārņojuma novērtēšanas iespējas un priekšrocības.
 
 
Starts
Ends
Europe/Riga
Zoom