March 9, 2023
Zinātņu Māja
Europe/Riga timezone

Sekcijas sēde veltīta diskrētajai matemātikai, kas pēta galīgas un pārskaitāmas bezgalīgas objektu sistēmas un dažāda veida sakarības. Šai nozarei ir arī vairākas apakšnozares, tai skaitā matemātiskā loģika, skaitļu teorija, algoritmu un automātu teorija, kombinatorika, grafu teorija, kodēšanas teorija, dažādas teorētiskās datorzinātnes apakšnozares.

Valoda/Language: Latviešu/Latvian

Vadītājs/Chair: Dr. math. Jānis Buls

Starts
Ends
Europe/Riga
Zinātņu Māja
Jelgavas iela 3, 205. auditorija
Go to map