February 3, 2023
Europe/Riga timezone

Latvijas Universitātes (LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) plenārsēde ir iespēja iepazīt piecas LU FMOF struktūrvienības un uzzināt par aktuālāko fakultātes zinātniskajā darbībā.

Valoda: Latviešu

Vadītāja: asoc. prof. Aiga Švede

Uzstāsies:

Doc. Jānis Karušs Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, LU

Vad. Pētn. Andis Kalvāns Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, LU

Pētn. Kirils Surovovs, FMOF, Skaitliskās modelēšanas institūts, LU

Prof. Jānis Valeinis FMOF, Matemātikas nodaļa, LU

Zin.asist. Māra ŠmiteVad. Pētn. Guntars Kitenbergs FMOF, Fizikas nodaļa, LU

Prof. Ruvins Ferbers FMOF, Lāzeru centrs, LU

Pētn. Tatjana Pladere FMOF, Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa, LU


BBB links: https://bbb.lu.lv/b/aig-tu3-b2r-rbk

 

 

 

 

 

Starts
Ends
Europe/Riga
Attālināti vietnē Big Blue Botton (BBB). Links https://bbb.lu.lv/b/aig-tu3-b2r-rbk