January 30, 2023
Europe/Riga timezone

ENG: As a part of this year's UL conference, Laboratory of Magnetic Soft Materials organizes a section, to share recent results of the research in magnetic, soft and active matter.

LV: Ikgadējās LU konferences ietvaros Magnētisku mīkstu materiālu laboratorija rīko sekciju, lai dalītos ar savu aktuālo pētījumu rezultātiem magnētiskas, mīkstās un aktīvās vides tematikās.

Valoda/Language: ENG

Vadītājs/Chair: Dr. phys. Andris Pāvils Stikuts


BBB link: https://bbb.lu.lv/b/and-xhq-hs2-gnd

Starts
Ends
Europe/Riga
BBB link https://bbb.lu.lv/b/and-xhq-hs2-gnd