January 31, 2023
Europe/Riga timezone

ENG: In this section, oral presentations will be delivered from all four laboratories of the LU FMOF Laser Center - Atomic and Molecular Physics Laboratory, Molecule Optical Polarization Laboratory, Color centre laboratory and Laboratory of Astrospectroscopy. They will reflect current research results and the speakers will mostly be doctoral students and young scientists.

LV: Sekcijas sēdē tiks nolasīti referāti no visām četrām LU FMOF Lāzeru Centra laboratorijām - Atomu un molekulu fizikas laboratorijas, Molekulu optiskās polarizācijas laboratorijas, Krāsu centru laboratorijas un Astrospektroskpijas laboratorijas. Tajos tiks atspoguļoti aktuālie pētījumu rezultāti un referenti pārsvarā būs doktoranti un jaunie zinātnieki.

Valoda/language: ENG

Vadītāji/Charis: prof. Mārcis Auziņš, prof. Ruvins Ferbers


ZOOM link

https://us06web.zoom.us/j/89508084129?pwd=MS9Cc09oRnRTeFZGNVR0Yys2eEtKdz09

Meeting ID: 895 0808 4129
Passcode: 991533

Starts
Ends
Europe/Riga
ZOOM link: https://us06web.zoom.us/j/89508084129?pwd=MS9Cc09oRnRTeFZGNVR0Yys2eEtKdz09 Meeting ID: 895 0808 4129 Passcode: 991533