PROGRAMME

                

 

Cilvēksituācija socioloģijas un mutvārdu vēstures pētījumos 

The Human Condition in Sociology and Oral History Research
 

Trešdiena, 2023. gada 19. aprīlī 

Attālināti BBB platformā:

https://bbb.lu.lv/b/mai-dbx-wvi-105

 

Programma

10.00–10.10

Sekcijas darba atklāšana

1. sēde. Vada: Maija Krūmiņa, Ilze Koroļeva

10.10–10.30

Vladislavs Volkovs

Comparative Analysis of the State Policy of National Identity in Estonia and Latvia: The View of Russian Ethnic Minorities

10.30–10.50

Daina Grosa

Anxieties Concerning Family Return to Latvia: Do Imagined Scenarios Turn Out to Be Reality?

10.50–11.10

Rita Kaša, Ilze Koroļeva, Aleksandrs Aleksandrovs

The Impact of Covid-19 Pandemic on Participation in Short-Term International Mobility Programs Among Latvian Students

11.10–11.30

Inese Šūpule

Neskaidrības un sarežģītības situācijas izaicinājumi: kas raksturo lēmumu pieņemšanas kontekstu Covid-19 un kara Ukrainā situācijā?

11.30–11.40

Jautājumi un diskusijas

11.40–12.00

Ilze Trapenciere, Zoe Kessler

“Foto balss” metodes izmantošana jauniešu patstāvīgo dzīves gaitu uzsākšanas izpētē

12.00–12.20

Ilze Trapenciere, Ilze Koroļeva

Dažādu kohortu pieredze pārejā no vidējās uz augstāko izglītību

12.20–12.40

Ilze Koroļeva

Studējošo noslodze un mentālā veselība Latvijā: ieskats Eurostudent pētījuma rezultātos

12.40–13.00

Mārtiņš Kaprāns

Varas diferenciāļi un individuālā rīcībspēja vēlīnā padomju okupācijas laika medijos: Jāņa Škapara gadījums

13.00–13.10

Jautājumi un diskusijas

Pārtraukums

2. sēde. Vada: Ginta Elksne, Maija Krūmiņa

13.20–13.40

Vieda Šellija

Vēsture un antropoloģija

13.40–14.00

Kaspars Zellis

Trīs jautājumi Latvijas mutvārdu vēstures nozares attīstībai

14.00–14.20

Agita Lūse

Grāmatas recenzijas kā pavedieni maz zināmā dzīvesstāstā. Ziedoņa Ligera “Ethnographie Lettone” gadījums

14.20–14.40

Māra Zirnīte, Ginta Elksne

Cilvēka dimensijas atmiņu stāstos

14.40–14.50

Jautājumi un diskusijas

14.50–15.10

Edmunds Šūpulis

Neizsakāmā pieredze un epistēmiskās netaisnības kliedēšana mutvārdu vēsturē

15.10–15.30

Maija Krūmiņa

Mutvārdu vēsture krīžu situācijās

15.30–15.40

Jautājumi un diskusijas

15.40–16.00

Noslēguma diskusija