The conference section “Topicalities in Foreign Language Teaching Methodology and Digital Citizenship Education” aims to bring together academic researchers and research scholars to share their experience and research results on various aspects of foreign language teaching methodology and digital citizenship education.


Konferences sekcijas “Aktualitātes svešvalodu mācību metodikā un digitālās pilsonības izglītībā” mērķis ir pulcēt akadēmiskos pētniekus un zinātniekus, lai dalītos savā pieredzē un pētījumu rezultātos par dažādiem svešvalodu mācīšanas metodoloģijas un digitālās pilsonības izglītības aspektiem.


Paper submission is now open!

Register and submit your article until 10.06.2022.

How to register and submit an article?