Latviski

 

 

Latvijas Universitāte (Latvija) sadarbībā ar Lemānas Universitāti  (Francija) organizē

SESTO STARPTAUTISKO SIMPOZIJU 

 “VALODA STARPTAUTISKAI SAZIŅAI” (LINCS)

 

TRANSKULTŪRU EKOSISTĒMAS: VALODA, KULTŪRA UN LITERATŪRA

 

2024. gada 9.–10. maijā

Rīgā

 

Aicinām piedalīties ar referātiem 

VI STARPTAUTISKAJĀ SIMPOZIJĀ VALODA STARPTAUTISKAI SAZIŅAI (LINCS) “Transkultūru ekosistēmas: valoda, kultūra un literatūra”, kas norisināsies Rīgā 2024. gada 9. un 10. maijā.

       Starptautiskie simpoziji Valoda starptautiskai saziņai jau kopš 2009. gada ir Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Anglistikas nodaļas, Lietišķās valodniecības centra un Romānistikas nodaļas pētniecības neatņemama sastāvdaļa. 2022. gada konference, “Transkultūru perspektīvas valodā, literatūrā un kultūrā 21. gadsimtā”, kuru organizēja Lemānas Universitāte (Francija) sadarbībā ar Latvijas Universitāti, deva ierosmi turpināt ar starpkultūru diskursu saistītus padziļinātus pētījumus.

       Plānotās 2024. gada konferences pētījumu loks ieļauj diskursa analīzi saistībā ar klimata pārmaiņām, vides ilgtspēju, tās saglabāšanu, apdraudētajām sugām un eko nevienlīdzību. Pētījumos ir pierādīts, ka valoda kā ekosistēmu daļa spēj ne tikai ietekmēt  indivīdu domāšanu, idejas, pārliecību un pasaules uzskatu, bet arī ietekmē cilvēku uzvedību. Šajā aspektā valodai, kultūrai un literatūrai ir būtiska nozīme vides aizsardzības un videi draudzīgākas dzīves veicināšanā, tādējādi eko-transkulturālisms ir kļuvis par nozīmīgu tēmu vides humanitārajās zinātnēs un starpkultūru ekokritikas jomā. VI starptautiskā simpozija mērķis ir pievērst pastiprinātu uzmanību šīm starpkultūru ekosistēmām.

          Dalībnieki tiek aicināti pieteikt referātus un iesniegt rakstus par valodas lietojumu un to nozīmēm daiļliteratūrā un zinātniskajā literatūrā, veicot ar starpkultūru un eko diskursu analīzi saistītus pētījumus.  

 

Aicinām pieteikt referātus par šādiem jautājumiem:

• Metafora un tās fundamentālā loma: valodas ekoloģija

• Mijiedarbība nozīmju radīšanā

• Lingvistiskā un kultūras daudzveidība noteiktos sociāli politiskajos apstākļos

• Izglītība un pieredze klasē: valodas ekoloģija

• Jauno tehnoloģiju pielietojums valodā, kultūrā un literatūrā

• Daudzvalodu politika sociālpolitiskajā, ekonomiskajā un kultūras vidē

• Vides diskurss: klimata pārmaiņas

• Eko-transkultūru teorija

• Transkultūru ekopoētika; ekoloģija un transkultūru  dzīves naratīvs; transkultūru ekomāksla

• Ekotranskulturalitāte nomadisma filozofijā

• Leksikoloģija, leksikogrāfija, terminoloģija

 

Galvenie referenti

Piotr Cap, Lodzas Universitātes (Polija) profesors

Hubert Zapf, Augsburgas Universitātes (Vācija) profesors

Jeļena Vladimirska, Latvijas Universitāte (Latvija) profesore

 

Darba valodas: angļu, franču un spāņu 

Simpozija formāts: simpozijs tiek plānots kā klātienes pasākums.

 

Pieteikšanās

Dalībnieka pieteikumu un referāta kopsavilkumu (250 līdz 300 vārdu apjomā) jāiesniedz līdz 2024. gada 12. februārim.

Detalizēta informācija par pieteikumu iesniegšanu un formātu kopš 2023. gada 25. septembra pieejama simpozija vietnē: 6th International Symposium Language for International Communication (LINCS) (9-May 10, 2024): Call for Papers · Conferences of the University of Latvia (Indico) (lu.lv) Visi iesniegtie kopsavilkumi tiks recenzēti. Pieņemtie kopsavilkumi būs pieejami simpozija tīmekļa vietnē. 

Termiņi

Kopsavilkumu iesniegšana (tiešsaistē): 2024. gada 12. februāris.

Par referāta iekļaušanu konferencē paziņosim līdz 2024. gada 12. martam.

Reģistrācija no 2024. gada 20. marta (sīkāku informāciju skatīt simpozija tīmekļa vietnes reģistrācijas veidlapā).

Reģistrācija beidzas 2024. gada 20. aprīlī.

Raksta iesniegšana izskatīšanai līdz 2024. gada 1. oktobrim.

 

Visi iesniegtie raksti tiks recenzēti. Raksti, kuri būs saņēmuši pozitīvas atsauksmes, tiks publicēti Proceedings Language for International Communication. Trans-kultūru ekosistēmas: valoda, kultūra un literatūra (rakstu krājums tiks iesniegts izvērtēšanai, lai to iekļautu Web of Science (Conference Proceedings Citation Index) un EBSCO datubāzēs (Communication Source and Central & Eastern Europe Academic Source)) un simpozija vietnē. Atlasītie manuskripti tiks publicēti īpašā starptautiskā zinātniskā žurnāla Baltic Journal of English Language, Literature and Culture izdevumā (ERIH PLUS, Web of Science: Emerging Source Citation Index, Scopus).

 

Zinātniskā komiteja

Redouane Aboueddahab (Lemānas Universitāte, Francija) 

Jolita Horbacauskiene (Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Lietuva) 

Indra Karapetjana (Latvijas Universitāte, Latvija)

Laura Karpinska (Latvijas Universitāte, Latvija)

Giovanni Iamartino (Milānas Universitāte, Itālija)

Antra Leine (Latvijas Universitāte, Latvija)

Cármen Sánchez Manzanares (Mursijas Universitāte, Spānija)

Hosē Antonio Alonso Navarro (Nortes Universitāte, Paragvaja)

Alla Plačinska (Latvijas Universitāte, Latvija)

Gunta Roziņa (Latvijas Universitāte, Latvija)

Clara Sarmento (Starpkultūru pētījumu centrs, Portugāle)

Aristi Trendel (Lemānas Universitāte, Francija)

Theodora Tsimpouki (National and Kapodistrian University of Athens, Grieķija) 

Francois Thirion (Lemānas Universitāte, Francija) 

Jeļena Vladimirska (Latvijas Universitāte, Latvija)

 

Kontakti

 

Detalizēta informācija 

par reģistrāciju un simpozija programmu atbildīgā – Evita Badina (evita.badina@lu.lv)

 

par kopsavilkumiem un manuskriptiem 

angļu valodā – Laimdota Ločmele (laimdota.locmele@lu.lv)

franču valodā – Jeļena Vladimirska (jelena.vladimirska@lu.lv

spāņu valodā – Alla Placinska (alla.placinska@lu.lv)

 

Simpozija dalības maksa (maksā ar bankas pārskaitījumu)

 

Dalības maksa pēc 2024. gada 12. marta100 eiro (vairāku līdzautoru gadījumā dalības maksa katram – 60 eiro).

Dalības maksa līdz 2024. gada 12. martam70 eiro (vairāku līdzautoru gadījumā maksa par dalību katram – 50 eiro).

Maksa par papildreferātu – 40 eiro.

Dalības maksa doktora studiju programmas studentiem –  50 eiro.

Latvijas Universitātes un Lemānas Universitātes bakalaura un maģistra studiju programmu studentiem simpozija apmeklēšana bez maksas, bet, izvēloties ierašanos uz simpozija atklāšanas pieņemšanu, maksa par dalību tiks precizēta reģistrācijas laikā.

Simpozija apmeklētāja maksa – 30 eiro.

Dalības maksa sedz simpozija sesiju apmeklējumu, simpozija materiālus, kopsavilkuma publicēšanu tēžu grāmatā, dalību simpozija atklāšanas pieņemšanā un kafijas pauzēs, kā arī raksta publicēšanu.

Dalības maksa ir jāveic ar bankas pārskaitījumu līdz 2024. gada 12. aprīlim.