March 15, 2024
Europe/Riga timezone

LU Latvijas vēstures institūts Latvijas Universitātes 82. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros 2024. gada 15. martā organizē sekciju “Apģērba vēsture Latvijā”.

Lai veicinātu apģērba vēstures zinātnisku izpēti Latvijā, tiek organizēta sekcija, kurā aicināti piedalīties dažādu institūciju apģērba vēstures pētnieki. Iecere ir aktualizēt apģērba vēstures izpētes teorētiskos un metodoloģiskos aspektus, attīstot komunikāciju starp dažādu vēstures periodu apģērba vēstures pētniekiem Latvijā, kā arī rosinot pievērst uzmanību starpdisciplināriem aspektiem un modernām pētnieciskajām pieejām apģērba vēstures izpētē. Attīstoties pētījumiem šajā jomā, apģērba vēsturei veltītas konferences ceram turpmāk organizēt katru gadu. 

Aicinām konferences sekcijai pieteikt ziņojumus, kas risina kādu no šiem jautājumiem :  

  • Apģērba vēstures pētniecības metodes;
  • Apģērba vēsturē lietotā jaunā terminoloģija un definīcijas;
  • Apģērba pētniecības vieta un loma muzejā;
  • Apģērba vēstures periodizācija Latvijā un tās saturs;
  • Apģērba darināšanas un valkāšanas sociālais konteksts;
  • Klasisko un modes stilu ietekme tradicionālajā apģērbā;
  • Tradicionālā apģērba un tautastērpa teorētiskie aspekti;
  • Apģērba vēstures izpētes vēsture.

 

Konferences sekcija notiks klātienē, Rīgā, Kalpaka bulv. 4. Sekcijas darba valoda – latviešu.

Ziņojumu pieteikšana konferencei līdz 9. februārim, aizpildot reģistrācijas formu zemāk.

 Pieteikumā lūdzam norādīt ziņojuma autoru(s), nosaukumu un saturu (400 līdz 500 zīmju apjomā).  Par referātu pieņemšanu konferencei tiks paziņots līdz 16. februārim.

Konferences tēžu krājums tiks izdots elektroniskā formātā un ievietots Latvijas Universitātes repozitorijā. Apstiprinātajiem referentiem tēzes krājumam jāiesniedz līdz 2024. gada 26. februārim. Apjoms – līdz 1500 zīmēm.

Starts
Ends
Europe/Riga
Kalpaka bulvāris 4