LU Latvijas vēstures institūts Latvijas Universitātes 82. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros 2024. gada 23. februārī rīko sekciju “Prasmes, vide, sabiedrība: tehnika tradicionālās kopienās”.

Šī sekcija ir orientēta uz dažādām humanitāro un sociālo zinātņu nozarēm, galveno uzmanību pievēršot tradīcijām un zināšanām par materiālu apstrādi un priekšmetu izgatavošanu, kas senajās un arī neseno laiku sabiedrībās tikušas pārmantotas no paaudzes paaudzē vai izplatījušās tiešu personīgo kontaktu ceļā. Sekcijas mērķis ir plašākā kontekstā aplūkot tehnoloģiju vietu un nozīmi tradicionālās sabiedrībās, pievēršoties tādām tēmām, kā tehnisko zināšanu plūsma starp dažādu materiālu apstrādes tradīcijām, tehnisko procesu sasaiste ar konkrētajiem vides apstākļiem un izejmateriālu pieejamību, kā arī priekšmetu darināšanas un lietošanas sociālā nozīme – identitātes veidošanā un uzturēšanā, sociālo attiecību procesos.    

Sekcija tiek organizēta LZP projekta “Prasmju sinerģija un amatniecības konteksti: integrēts pētījums par akmens laikmeta tehnoloģijām Austrumbaltijā” (lzp-2021/1-0119; https://oldlvi.lu.lv/lv/skillsinsynergy_lv.html) ietvaros. 

Paredzēts, ka projekta izpildītāji iepazīstinās ar savu pētījumu rezultātiem, kas saistīti ar norisēm akmens laikmetā. Vienlaikus vēlamies šo tematiku skatīt daudz plašākā mērogā, tāpēc aicinām etnogrāfijas, etnoloģijas, sociālantropoloģijas, arheoloģijas, vēstures, mākslas vēstures un citu jomu speciālistus un studentus konferences sekcijai iesniegt ziņojumus, kas aplūko zināšanas un prasmes materiālu apstrādē un priekšmetu izgatavošanā tradicionālās sabiedrībās, pievēršoties kādam no šiem jautājumiem:

  • savstarpējā sasaiste un mijiedarbība starp dažādām tehnoloģijām, 
  • tehnoloģijas ainavas un resursu izmantošanas kontekstā, 
  • sociālā vide, kurā tehnoloģijas tikušas praktizētas.

Konferences sekcija notiks klātienē Rīgā, norises vieta tiks precizēta. Sekcijas darba valoda – latviešu.

Ziņojumu pieteikšana konferencei līdz 8. janvārim, aizpildot reģistrācijas formu zemāk. 

Pieteikumā lūdzam norādīt ziņojuma autoru(s), nosaukumu un saturu (ne vairāk kā 500 zīmju apjomā). Par referātu pieņemšanu konferencei tiks paziņots līdz 19. janvārim. 

Konferences tēžu krājums tiks publicēts elektroniskā formā Latvijas Universitātes repozitorijā. Referentiem tēzes krājumam jāiesniedz līdz 2024. gada 12. februārim. Apjoms – aptuveni 1500 zīmju. 

Starts
Ends
Europe/Riga
Kalpaka bulvāris 4, 215.telpa