February 29, 2024
LU Zinātņu māja
Europe/Riga timezone

29. februārī visi interesenti ir laipni aicināti uz Latvijas Universitātes 82. starptautiskās zinātniskās konferences sekciju “Kvantu tehnoloģijas Latvijā”. Sekcija ir veltīta jaunāko pētniecisko rezultātu apspriešanai dažādās kvantu tehnoloģiju jomās.

Latvijas Kvantu iniciatīva apvieno vadošās institūcijas Latvijā, kas strādā kvantu tehnoloģiju attīstīšanā. Kā prioritātes izvirzīti kvantu algoritmi un programmēšana, sensori un ierīces, un komunikācijas. Iniciatīva izveidota Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta “Kvantu tehnoloģiju iniciatīva” 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/001 ietvaros, un konferences sekcija “Kvantu tehnoloģijas Latvijā” veltīta iniciatīvas un citu Latvijas kolēģu jaunāko rezultātu atspoguļošanai.

Starts
Ends
Europe/Riga
LU Zinātņu māja
103./104. auditorija
Jelgavas iela 3, Rīga