Reģionālā konference "Ilgtspējīgu vērtību radīšana un sabiedrības labbūtība Latvijas reģionos"  aicina izglītības, sociālā darba un uzņēmējdarbības pētniekus un praktiķus iepazīstināt ar aktuālajiem pētījumiem par sabiedrības labbūtības veicināšanu Latvijas reģionos, kā arī ilgtspējīgu vērtību radīšanu, piemēram, Iekļaujošas izglītības īstenošana izglītības iestādēs, kā skola var kļūt par organizāciju kas mācās, mākslīgā intelekta rīku izmantošana mācību procesā, aktualitātēm sociālajā darbā kā sociālais darbs kopienās, sociālo pakalpojumu  pieejamība, sabiedribas veselība, sociāli emocionālo prasmju attīstīšana un citas ar izglītības, veselības, sociālo darbu un pārvaldības jautājumiem saistītas tēmas.

Konferencē aicinām piedalīties pētniekus, praktiķus, politikas veidotājus, studentus, absolventus un citas ieinteresētās puses, lai diskutētu par reģionālo attīstību. Konferenci organizējam sadarbībā ar sadarbības partneriem – pašvaldībām.

ZOOM saite - https://lu-lv.zoom.us/j/95681792503?pwd=ZVpmU0pVTHd1dnhrcTJnL0l1OE1YUT09

Starts
Ends
Europe/Riga
Konferences sēde norisināsies tiešsaistē ZOOM
The call for abstracts is open
You can submit an abstract for reviewing.