Iesniegt kopsavilkumu

  • Opening day
  • Submission deadline

Latvijas klimats, virszemes un pazemes ūdeņi – mainība, tendences un ietekmes

Aicinām pieteikt mutiskos un stenda referātus par mūsdienu Latvijas un Baltijas reģion klimata un ūdeņu, tajā skaitā pazemes ūdeņu, pētījumiem caur pagātnes, tagadnes un nākotnes skatījumu. Aicinām ziņojumus par virszemes un pazemes ūdeņu režīmu, resursiem un kvalitāti, kā arī par klimata pārmaiņu izpausmēm un to mijiedarbību ar ekosistēmām un cilvēka darbību.

Konferencē ir iespēja piedalīties ar mutiskiem (15 min) un stenda ziņojumiem.

The call for abstracts is closed.