Latvijas klimats, virszemes un pazemes ūdeņi – mainība, tendences un ietekmes 


Sekcijas sēde notiks: Ceturtdiena, 2022. gada 3. februārī plkst. 10.00 
Attālināti Zoom platformā  
Meeting ID: 924 6116 6021
Passcode: 045105

 

Aicinām pieteikt mutiskos un stenda referātus par mūsdienu Latvijas un Baltijas reģiona klimata un ūdeņu, tajā skaitā pazemes ūdeņu, pētījumiem caur pagātnes, tagadnes un nākotnes skatījumu. Aicinām pieteikt ziņojumus par virszemes un pazemes ūdeņu režīmu, resursiem un kvalitāti, kā arī par klimata pārmaiņu izpausmēm un to mijiedarbību ar ekosistēmām un cilvēka darbību.

Konferencē ir iespēja piedalīties ar mutiskiem (15 min) un stenda ziņojumiem. Referāta kopsavilkumu (tēzes) iesniegt līdz 2022. gada 30. janvārim. Kopsavilkuma apjoms: līdz 1000 vārdiem, ieskaitot literatūras atsauces. Ilustratīvo materiālu nav iespējams pievienot.

Vēlaties piedalīties kā klausītājs: lūdzu reģistrēties.

Informācija par referātu sesijas darba kārtību un Zoom tiešsaistes konferences saite tiks izsūtīta pēc referāta tēmu apkopošanas. 

Starts
Ends
Europe/Riga
Zoom
Registration
Registration for this event is currently open.