Scientific Program

LU 82. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija
“Prasmes, vide, sabiedrība: tehnika tradicionālās kopienās”
2024. gada 23. februārī
LU Latvijas vēstures institūtā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4, 2. stāva konferenču zālē

PROGRAMMA

10:00 Valdis Bērziņš. Ievadvārdi
10:10 Agnese Čakare. Dzintara virsmas apstrādes tehnikas un to pielietojums Latvijas teritorijā akmens laikmetā
10:30 Aija Macāne. Dzīvnieku zobu piekariņu izgatavošana un izmantošana akmens laikmetā
10:50 Ilga Zagorska, Aija Macāne A., Mārcis Kalniņš. Par kādu akmens laikmeta bultu veidu
11:10 Diskusija

Kafijas pārtraukums (11:30–11:50)

11:50 Artūrs Tomsons. Atsevišķi bronzas apstrādes aspekti Latvijas aizvēsturē eksperimentālās arheoloģijas gaismā
12:10 Una Bērente. Tehnoloģija un paņēmieni rakto un raukto slieču izveidē zemnieka sētā 18.–20.gs.
12:30 Anete Karlsone. Vides nozīme tekstiliju krāsošanā ar augu krāsvielām
12:50 Diskusija

Pusdienu pārtraukums (13:00–14:00)

14:00 Mārcis Kalniņš. Krama apstrādes tehnoloģijas un izejmateriāli mūsdienu Latvijas teritorijā cauri gadu tūkstošiem
14:20 Vanda Haferberga. Piekraste un iekšzeme: neolīta keramikas izgatavošanas tehnoloģiskie aspekti
14:40 Valdis Bērziņš. Aptītās auklas ornaments uz neolīta keramikas – tehnika un konteksts
15:00 Diskusija