LV: Sekcijas sēde veltīta aktuālām matemātiskās statistikas un datu zinātnes problēmām un izaicinājumiem LU FMOF matemātikas nodaļā. 

ENG: The session is devoted to current problems and challenges of mathematical statistics and data science in the Department of Mathematics of the Faculty of Mathematics of the University of Latvia. 

Valoda/Language: Latviešu & English

Vadītājs/Chair: prof. Jānis Valeinis


Saite/Link: https://ej.uz/j9b7 

Starts
Ends
Europe/Riga
Klātienē
Zinātņu māja / House of Science
Jelgavas iela 3 / Jelgavas Street 3 401. auditorija / Auditorium 401
Go to map