LV: Konferences sekcija rada iespēju izcelt atklājumus, kas veidojušies pielietojot skaitliskās modelēšanas un augstas veiktspējas skaitļošanas iespējas Latvijas Universitātē un tās partnerinstitūcijās. Vienlaikus tā atvērta arī pētniecībai, kurā skaitliskās modelēšanas pielietojums vēl nav izveidots, ja ieraugāmi ieguvumi, ko skaitliskās modelēšanas metodes varētu atklāt tēmas izpētē nākotnē. Šī sekcija tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas HPC kompetences centru.


ENG: The space for sharing the inspiring research stories achieved using the numerical modelling and high performance computing in University of Latvia and in its partner institutions. The conference section is open also to the research presentations where the benefits regarding the implementation of the numerical modelling for the scientific  discoveries can be seen in the future. This section is co-organized in collaboration with the HPC Competence Centre of Latvia.

Language: English

Chair: lead reasercher Jānis Virbulis


Zoom: https://lu-lv.zoom.us/j/96630756982?pwd=c1hhQjdOcmdZT1QrS3d1RGdUeFFOZz09


DIGITAL JU Simple Grants programmas līdzfinansēts projekts “National Competence Centres in the framework of EuroHPC Phase 2” (Project 101101903 – EuroCC2)

Starts
Ends
Europe/Riga
Hybrid
House of Science / Zoom
Jelgavas Street 3 Beta-Gamma (103.,104.) Auditorium (1st Floor)
Go to map

Lūgums sūtīt pieteikumu, norādot referāta nosaukumu, autorus un pārstāvēto institūciju līdz 2024. gada 4. februārim, pa e-pastu: daiga.cepite-frisfelde@lu.lv. 

Sekcijas sēdei izvēlēto referātu autori par dalību tiks individuāli informēti. Iesniegšanas termiņš referāta tēzēm angļu valodā 1 lpp. apjomā - 2024. gada 14. februāris. 

Tēzes tiks publicētas brīvpieejas elektroniskā krājumā. Skaitliskā modelēšanas institūta pirms gada organizētās sekcijas Virtuālie modeļi ilgtspējīgai un drošai dzīves videi tēžu krājums pieejams šeit: https://conferences.lu.lv/event/211/attachments/224/564/Tezu_krajums_2023.pdf 

Pasākums atvērts visiem interesentiem. Pasākuma klātienes norises optimālam plānojumam lūgums aizpildīt zemāk esošo reģistrēšanās veidlapu klausītājiem klātienē līdz 2024. gada 14. februārim.


Application to the event is open until February 4th 2024 by sending the title of the proposed presentation and affilations by e-mail: daiga.cepite-frisfelde@lu.lv.

Submission of 1 page abstract in English until 14th of February 2024 is planned for the presentations accepted for the conference section. Abstracts will be published in the Book of Abstracts available online. Abstracts of the event organized by the institute in 2023 are available here: https://conferences.lu.lv/event/211/attachments/224/564/Tezu_krajums_2023.pdf 

Event is freely open to the public in hybrid - on-site and online. On-site listeners are kindly asked to complete the registration form below until 14th February 2024.